SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นส่วนหนึ่งของ Search Engine Marketing คือขบวนการทำให้เว็บไซค์ของเรานั้นอยู่ในอันดับต้นๆ ในหน้าการแสดงค้นหาใน Search Engine ไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo, Bing และเมื่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาใน Keyword หรือคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซค์ของเราผลการค้นหาที่ปรากฎขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น
เพราะตำแหน่งของเว็บไซต์ที่ทุกคนเห็นมีความสำคัญและแตกต่างทางด้านธุรกิจอย่างมากมายมหาศาลเพราะตามหลักความเป็นจริงเมื่อคุณต้องการค้นหาสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามที่ได้กรอก คำค้นหา (Keyword) เว็บที่คุณจะเลือกเข้าไปดูเลือกซื้อเลือกชมหรือหาข้อมูลย่อมเป็นเว็บในอันดับต้นๆหรือเว็บที่ติดอยู่ในหน้าแรกของ Search Engine นั้นๆจึงไม่น่าแปลกใจถ้าเว็บที่มีอันดับต้นๆจึงเป็นที่ยอดขายสูงขึ้นและเป็นเว็บที่มียอดผู้ชมมากที่สุด

หลักในการทำ SEO นั้นต้องอาศัยหรือพึ่ง โปรแกรม SEO หรือ backlink ในครั้งหน้านั้นเราจะพารู้วิธีการทำ SEO ด้วย backlink กันว่าทำอย่างไร  
SEO Backlink