การทำ SEO นั้นจำเป็นอย่างมากสำหรับ Keyword ซึ่งถ้า Keyword ดีเว็บไซค์เราก็มีโอกาศที่จะประสบเร็จมากขึ้น แต่นั้นต้องคำนึ่งถึงหลายๆ ส่วนในการกำหนด Keyword ซึ่งการทำ Backlink นั้น จะมี Keyword เป็นส่วนประกอบด้วยเช่นกัน
            การเลือก keyword ให้กับเว็บไซค์หรือทำ Backlink ที่เหมาะสมและดีนั้ น ขึ้นอยู่กับการระดมความคิดในการสรรหาคีย์เวิร์ดและประโยคต่างๆ ที่คิดว่าจะมีคนเข้ามาค้นหาในธุรกิจของเรา เริ่มจากการลองรวบรวมคำที่คนทั่วๆ ไปมักจะใช้ค้นหากัน หรืออีกวิธีหนึ่งใช้เว็บของ Search Engine ค้นหาเช่น Yahoo Answers, Google Keyword Tool เข้าไปดูกันว่าคำไหน คนมักใช้ในการค้นหา เพื่อที่จะคัดสรรให้ได้คำของเว็บไซค์เรา คำที่ดีนั้นจะต้องไม่มีคู่แข่งที่เยอะเกินไป หรือน้อยเกินไป และสิ่งสำคัญคำนั้นต้องมีอยู่ในเนื้อหาของเว็บเราด้วย