การทำ SEO หรือ Backlink นั้น จำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของข้อมูลที่เราจะต้องใส่ใจดูแลเป็นอย่างมากเหมือนกันกับทุกส่วนและทำอย่างสม่ำเสมอ

            ในส่วนของข้อมูลนั้นจ้ำเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ในการตีอันดับ Search Engine และต้องให้ความสำคัญ และจะต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดนั้นกล่าวคือเราจะต้องมีการอัพเดทข้อมูลทุกวันๆ เพื่อที่จะใช้บอทเข้ามาเพิ่มขึ้นหากไม่มีการอัพเดทเลยเว็บไซค์ของเราอาจจะถูกมองข้ามจากบอทจนไม่สามารถติดอันดับของ Search Engine ได้เลย ควรที่จะทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ  https://linkister.com/