ในตอนที่แล้วเราได้เกริ่นไปแล้วเล็กน้อยกับ keyword ว่าสำคัญขนาดไหนในการทำ SEO วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักว่ามันคืออะไรและสำคัญยังไงและสำคัญเหมือน backlink หรือไม่
            Keyword คือ เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายรูป ลักษณะของเอกสารนั้น เช่น ชื่อเรื่อง หัวข้อ หัวเรื่อง รายละเอียดอย่างย่อของเอกสาร เพื่อความสะดวก และความรวดเร็ว ในการสืบค้น เอกสารในข้อมูลระบบ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเว็บเพจ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ Search Engine หรือการสืบค้นเอกสารต่างๆ ในระบบของห้องสมุด เป็นต้น ดังนั้น Keyword คีย์เวิร์ดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่ง Keyword นี้จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำตัวของหน้าเว็บไซค์หรือเรื่องนั้นๆ
            Keyword ในการทำ SEO นั้นหมายถึงคำหรือวลีที่ผู้คนนั้นใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่สนใจหรือต้องการ เช่นเพลง สินค้า ความรู้ ดารา วิธีแก้ปัญหา เป็นต้น และไม่จำป็นต้องเป็นคำที่มีความหมายเสมอไป ขอเพียงผสมออกมาแล้วตรงกับการค้นหาของผู้ค้นเท่านั้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำ backlink ด้วย ครั้งหน้าเราจะพาไปเลือก Keyword ที่ดีที่ที่สุดกัน